Hlavní principy poskytování služby

 • Bezplatnost: 
  sociální služba je poskytována bezplatně na základě §72 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.
 • Zákonnost: 
  poskytovatel sociální služby (dále jen poskytovatel) dodržuje zákony platné na území České republiky. Sociální služba je poskytována na základě Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platném znění. V poradenské službě využívá konzultant IC všech právních norem, které se situace zájemce nebo uživatele služby dotýkají.
 • Mlčenlivost: 
  poskytovatel je povinen na základě § 100 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znějí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkal při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu.
 • Respekt: 
  poskytovatel respektuje rozhodnutí, která uživatelé učiní.
 • Anonymita: 
  uživatelé mohou vystupovat anonymně, nemusí udávat žádné své osobní údaje.
 • Profesionalita:
  poskytovatel zaručuje uživatelům profesionální přístup. Odborní pracovníci provádějící sociální službu, odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům dle § 11O zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a etickému kodexu.
 • Dobrovolnost: 
  sociální služba je poskytována se souhlasem uživatelů. Uživatelé mohou sociální službu kdykoli ukončit, využít opakovaně nebo odmítnout.