Napsali o nás ( uživatelé naší služby nám napsali) 

Vážení zájemci o službu Intervenčního centra, její uživatelé i vy, kteří jste naše stránky navštívili zcela náhodně, my, pracovníci Intervenčního centra Kraje Vysočina, získáváme několika způsoby informace o tom, jak je naše pomoc účinná a jak jsou uživatelé služby spokojeni. Jeden ze způsobů je vyplnění anonymního dotazníku po ukončení konzultace. V dotazníku uživatel vyjadřuje svou spokojenost/nespokojenost se službou Intervenčního centra Kraje Vysočina, zda mu něco scházelo či nevyhovovalo, a do jaké míry byly informace od pracovníků přínosné.

Opakovaně se v dotaznících objevují sdělení, která mohou povzbudit ty, kteří teprve hledají sílu obrátit se o pomoc. Za tato vyjádření jsme jim vděčni a rozhodli jsme se je zde uvést.

Odpovědi uživatelů na otázku v dotazníku „Co pro Vás bylo nejpřínosnější?

„Vím, že už nemusím být bezmocná, ale můžu svou situaci začít řešit a vyřešit!!!"

„ Pochopení a přátelské sdělování informací, povzbudilo mně a dodalo sílu a odvahu.“

„Cítila jsem se najednou silná a v bezpečí.“

„Řada informací, které jsem nevěděla.“

„Že tu pro mě někdo je.“

„Že vím, že je možnost vyřešit moji situaci.“

"Že mám oporu, že jsem si ujasnila, že je problém to, co se mi děje a že vím, na koho se obrátit při potížích."

"Vstřícnost, bezpečí, pochopení, vytvoření plánu, dotaz na cíle."

"Nový pohled na situaci."

"Zkušený přístup, rady, které jsou účinné."

Děkujeme uživatelům nejen za slova ocenění, ale také za naději pro ostatní.