Spolupráce s dalšími organizacemi

Subjekty, se kterými intervenční centrum při řešení domácího násilí spolupracuje, jsou: policie ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační služba ČR, soudci, sociální pracovníci měst a obcí, neziskové organizace, zástupci zdravotnických zařízení, pracovníci úřadu práce – poskytovatelé dávek v hmotné nouzi, další intervenční centra v rámci ČR.

Konkrétní příklady spolupráce:

Policie vykázala osobu násilnou – muže, který měl se svou partnerkou desetiletého chlapce. Chlapec byl ve velmi špatném psychickém stavu. Dětský psycholog doporučil, aby chlapec odjel na letní tábor. Matka měla ale nedostatek financí. Pracovníci hmotné nouze poskytli po doporučení Intervenčního centra Kraje Vysočina dávku na úhradu letního tábora pro chlapce.

Policistka doporučila oběti stalkingu návštěvu Intervenčního centra Kraje Vysočina. Pracovnice intervenčního centra seznámila oběť s možností podání návrhu na předběžné opatření k soudu v tom smyslu, aby ji nemohl stalker dále kontaktovat. Oběť požádala pracovnici o pomoc při sepsání tohoto návrhu k soudu. Soud návrhu oběti vyhověl a tím zajistil oběti bezpečí před stalkerem.

Jednou v roce se schází pracovníci Intervenčního centra Kraje Vysočina se zástupci uvedených subjektů v rámci tzv. interdisciplinárních týmů pro řešení domácího násilí v Kraji Vysočina. Tyto týmy jsou tvořeny zástupci subjektů v jednotlivých okresech kraje.

Nejbližším spolupracovníkem intervenčního centra je policie ČR. Spolupráce probíhá jak v oblasti pomoci konkrétním osobám ohroženým domácím násilím, tak v oblasti vzájemné informovanosti. V roce 2014 předaly pracovnice intervenčního centra ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina nové poznatky z oblasti domácího násilí policistům na 9 obvodních odděleních policie ČR, tj. 125 policistům.

Účast v projektech

Spolupráce na projektu "Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen APIC) dlouhodobě usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR.
Od ledna 2015 realizuje APIC projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. Partnery projektu jsou nejen regionální poskytovatelé služby intervenční centra, ale také významné a důležité instituce jako Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Brně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Městské ředitelství Policie ČR v Brně či Krajské policejní ředitelství Jihomoravského kraje. Dalšími partnery jsou romská organizace Romano Jasnica či Sociofaktor, s.r.o., který bude provádět jednu z prvních aktivit projektu, celostátní výzkum.

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt byl ukončen na konci roku 2016.

     norway_grants.jpg        http://eeagrants.org/ 

EEA+Grants+-+JPG.jpghttp://eeagrants.org/

 

 

osf_praha_cz.jpg  http://www.osf.cz/

 

dejme-zenam.jpg http://www.dejmezenamsanci.cz/

 

 

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

 

http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373 - Na stránce odkazu lze nalézt informace k projektu a současně i text popisující konkrétní zapojení do projektu v rámci spolupráce.

 

 Kampaň projektu "Mlčení bolí"

Probíhá od června 2015 ve všech regionech České republiky. Hlavním cílem je rozbourat mýty a tabu kolem domácího a zviditelnit činnost intervenčních center ČR. Do kampaně se zapojila také řada známých osobností. Jiří Bartoška, Jan Kačer, Pavel Anděl, Roman Šebrle, David Suchařípa, Bára Basiková, Ilona Svobodová, Nela Boudová, Michaela Kuklová, Veronika Freimanová, Lenka Krobotová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Schneiderová, Michaela Maurerová a další propůjčili kampani svou tvář. Stržením symbolické pásky z úst vybízejí veřejnost, aby se nebála o domácím násilí otevřeně mluvit. 
Součástí kampaně Mlčení bolí je také rozsáhlá výzva na sociálních sítích. Mlčení bolí vybízí lidi na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Youtube, aby vyjádřili svou podporu nasdílením vlastní fotografie s páskou přes pusu a hashtagem #mlceniboli. 

http://www.mlceniboli.cz/pro-media

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-

Odkazy:

K projektu: http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

Kampaň mlčení bolí: http://www.mlceniboli.cz/Informace k výzkumu:

K dispozici jsou první výsledky probíhajícího výzkumu: viz. odkaz: http://www.sociofactor.eu/wp-content/uploads/2015/10/Tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va-s-p%C5%99%C3%ADlohami_13.10.20151.pdf

Jedná se o prvotní informace o probíhajícím výzkumu, které byly zveřejněny v rámci tiskové konference v Senátu ze dne 13.10.2015. Celý výzkum bude následně zveřejněn v lednu 2016, jeho výsledky budete mít k dispozici.


Od prosince 2012 do listopadu 2014 bylo Intervenční centrum Kraje Vysočina partnerem v projektu „Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“. Hlavním realizátorem projektu bylo brněnské krizové centrum Spondea, o. p. s. Cílovou skupinou byli všichni aktéři domácího násilí, to znamená osoby ohrožené, osoby násilné, nezletilé děti.

Jedním z hlavních přínosů projektu v rámci Kraje Vysočina bylo zjištění potřebnosti pomoci pro nezletilé děti jako svědky domácího násilí. Z toho důvodu Intervenční centrum Kraje Vysočina po ukončení projektu pracuje s nezletilými dětmi. Péče o nezletilé děti, které jsou svědky domácího násilí, se ukázala jako velmi produktivní.