Chystané akce 2020

 

 

Dne 27. 05. 2020  se uskuteční "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia ve Velkém Mezeříčí"

 

Nabídka podpůrné skupiny v intervenčním centru

Pro koho je nabídka určena: pro uživatele služby intervenčního centra bez omezení věku

Kdy skupina probíhá: každý sudý čtvrtek od 9,00 hod.

Kde skupina probíhá: v Intervenčním centrum Kraje Vysočina, Masarykovo náměstí 47, 586 01 Jihlava

Na jakých principech skupina funguje: na stejných, jako intervenční centrum. To znamená, že je účast bezplatná, dobrovolná, může být anonymní, terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí.

Forma skupiny: polootevřená, to znamená, že vstup nového člena do skupiny je možný v libovolném termínu.

Doba trvání jednoho setkání je hodinu a půl

Začínáme od 3. 10. 2019

Jak je možné se do skupiny přihlásit: telefonicky na číslo 606 520 546,
emailem na adresu ic.vysocina@psychocentrum.cz, případně při osobní konzultaci v intervenčním centru.

Metoda práce: Arteterapie

Arteterapie je vhodná pro toho, kdo má zájem o sebepoznání, sebevyjádření, relaxaci, uvolnění.

 Přínos arteterapie:

  • Objevíte v sobě nové schopnosti, jak zvládat zátěžové situace.
  • Rozšíříte si své vlastní způsoby řešení problémů.
  • Uvědomíte si a upevníte své vnitřní zdroje.
  • Dostanete jiný úhel pohledu na vlastní problémy.

 Těšíme se na Vás!

 

 Proběhlé akce

ROK 2020

Dne 15. 1.  2020  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební v Třebíči".

Dne 29. 1.  2020  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební v Třebíči".

Dne 04. 02. 2020  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia AD Fontes Jihlava"

Dne 12. 02. 2020  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní a hotelové školy V Havlíčkově Brodě"

Dne 19. 02. 2020  se uskutečnila"Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní a hotelové školy V Havlíčkově Brodě"

Dne 26. 02. 2020  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní a hotelové školy V Havlíčkově Brodě"

ROK 2019

Chystané akce

Dne 9. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební".

Dne 11. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební".

Dne 16. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SŠ Trivis Jihlava"

Dne 17. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia AD Fontes Jihlava"

Dne 9. 9. 2019 proběhla přednáška pro pracovníky v Nemocnici Jihlava

Dne 17. 10. 2019 proběhla  přednáška pro pracovníky v Nemocnici Jihlava 

Dne 22. 10. 2019 proběhla přednáška pro pracovníky v Nemocnici v Novém městě na Moravě

Dne 12. 11. 2019 proběhla přednáška pro pracovníky v Nemocnici v Novém městě na Moravě

Dne 3. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě".

Dne 5. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě".

Dne 20. 3. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třebíči".

Dne 4. 4. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy a středního odborného učiliště ve Žďáře nad Sázavou".

Dne 12. 3. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Žďáře nad Sázavou 

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy v Havlíčkově Brodě".

Dne 6. 2. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborného učiliště v Havlíčkově Brodě".

Dne 21. 2. 2019 se uskutečnilo v Jihlavě na Krajském úřadě v Kongresovém sále" Interdisciplinární setkání Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Kraji Vysočina"

Dne 29. 1. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia ve Velkém Mezeříčí".

Rok 2018

Dne 8. 2. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod".

Dne 14. 2. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod".

Dne 15. 2. 2018 se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu v Jihlavě Interdisciplinární setkání spolupracujících subjektů  v oblasti domácího násilí.

Dne 13. 3. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty České zemědělské akademie v Humpolci".

Dne 4. 4. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU Karolíny Světlé v Jihlavě, s využitím filmu Zuřivec".

Dne 16. 4. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie v Třebíči, s využitím filmu Zuřivec".

Dne 10. 5. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou".

Dne 11. 5. 2018 se uskutečnil "Multidisciplinárního tým pro oběti trestných činů" v Třebíči - účastnila se Mgr. Jana Volná

Dne 17. 5. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia ve Velkém Meziříčí".

 Dne 5. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě".

 Dne 7. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě".

Dne 14. 9. 2018 se Intervenční centrum zúčastnilo "Prezentace služby Intervenční centrum" na Metodickém setkání sociálních pracovníků v Telči.

Dne 25. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední školy Karolíny Světlé v Jihlavě".

Rok 2017

Dne 16. 1. 2017 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - senioři - http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3782530

Dne 9. 2.  2017 proběhl Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - Problematika násilí ze strany duševně nemocných osob http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3798688

Dne 14. 2. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia v Novém Městě na Moravě".

Dne 7. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod".

Dne 22. 3. 2017 se uskutečnila "Konference - způsob účinné obrany proti domácímu násilí" v Třebíči - Mgr. Jana Volná vystoupila s příspěvkem - Formy pomoci, zkušenosti a smysl pomoci".

Dne 28. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou".

Dne 28. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod - oddělení léčby závislostí".

Dne 29. 3. 2017 se uskutečnila "Konference - Otevři k násilí oči" ve Žďáře nad Sázavou - Mgr. Jana Volná vystoupila s příspěvkem - Práce s násilnými osobami.

Dne 30. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební v Třebíči".

Dne 4. 4. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební v Třebíči".

Dne 27. 4. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod".

Dne 18. 5. 2017 se uskutečnila v budově Magistrátu města v Jihlavy jednání komise pro sociálně - právní ochranu dětí - za Intervenční centrum se zúčastní Mgr. Jana Volná.

Dne 5. 9. 2017. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty střední zdravotní školy Havlíčkův Brod".

Dne 7. 9. 2017. 2017 se uskutečníla"Beseda o problematice domácího násilí se studenty střední zdravotní školy Havlíčkův Brod".

 Dne 30. 10. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU v Pelhřimově".

Dne 3. 11. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy Technické v Jihlavě".

Dne 8. 11. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SČMSD v Humpolci".

Dne 16. 11. 2017 se uskutečnila"Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU Karolíny Světlé v Jihlavě".

 Dne 23. 11. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU Karolíny Světlé v Jihlavě"

Rok 2016

27. 1. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

2. 2. 2016 -  Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč

24. 3. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí pro pracovníky Psychiatrické nemocnice Jihlava

22. 4. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku SOŠ Havlíčkův Brod

25. 4. 2016 - Přednáška o problematice domácího násilí  pro policisty, kteří jsou zaměstnáni na lince 158 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina

3. 5. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod - oddělení léčby závislosti

17. 10. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy v Jihlavě

19. 10. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy v Jihlavě

20. 10. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy v Jihlavě

1. 11. 2016  - se uskutečnila beseda o problematice domácího násilí s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod - oddělení léčby závislostí.

14. 11. 2016  - se uskutečnilo v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina interdisciplinární setkání zástupců subjektů, kteří se podílí na řešení domácího násilí v Kraji Vysočina s pracovnicemi Intervenčního centra Kraje Vysočina - Prezentace Mgr. Vrbová.pptx

15. 11. 2016 - Beseda o problematice "Domácího násilí" se studenty Gymnázia ve Velkém Meziříčí

2. 12. 2016 -  se uskutečnila konference k činnosti 10 let Intervenčního centra v Jihlavě

20. 12. 2016 - se uskutečnila  beseda o problematice "Domácího násilí"se studenty Gymnázia v Telči

 

 

Rok 2015

5. 2. 2015 - dvě přednášky pro pacienty oddělení pro léčbu návykových nemocí

3. 3. 2015 - přednáška o možnosti pomoci aktérům domácího násilí v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina pro školní metodiky prevence

5. 3. 2015 - seminář pro pracovníky OSPOD okresu Pelhřimov „Možnosti řešení problematiky domácího násilí pracovníky OSPOD a Intervenčního centra Kraje Vysočina“

6. 3. 2015 - školení policistů OOPČR Hrotovice ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

9. 3. 2015 - beseda s odsouzenými ženami ve Věznici Světlá nad Sázavou „Domácí násilí z pohledu odborníka“

27. 3. 2015 – představení novinek v oblasti pomoci aktérům domácího násilí v Kraji Vysočina v rámci setkání sociálních kurátorů a sociálních pracovníků obcí na Krajském úřadu Kraje Vysočina

28. 4. 2015 - seminář „Techniky sociální práce s rodinami s výskytem domácího násilí“

6. 5. 2015 - školení policistů OOPČR Havlíčkův Brod ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

7. 5. 2015 - školení policistů OOPČR Světlá nad Sázavou ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

2. 6. 2015 - školení policistů OOPČR Chotěboř ve spolupráci s metodikem pro domácí násílí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina 

19. 1. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - týraní muži    http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3296372

23. 2. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - rizikový partner   http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3322420

30. 3. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - psychické násilí    http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3349640

8. 6. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu na téma Stalking    http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3403839

6. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku TRIVIS - SVŠ a VOŠ Jihlava

12. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 1. a 2. ročníku SPŠS Akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

15. 10. 2015 - Beseda s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

19. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

21. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SŠOS Karolíny Světlé Jihlava

23. 10. 2015 - Seminář na Krajském úřadě v Jihlavě "Pomoc týraným seniorům . setkání s bezmocí a nadějí

27. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

3. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SŠOS Žďár nad Sázavou

5. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku Gymnázia Velké Meziříčí

12. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SŠ Hotelové Pelhřimov

24. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku SOŠ Třebíč

8. 12. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku Obchodní akademie Třebíč

15. 12. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. a 4. ročníku SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou