567 215 532
Psychocentrum
krizová pomoc pro osoby ohrožené
domácím násilím
Nebojte se nás kontaktovat, můžeme vám pomoci
Masarykovo nám. 47, Jihlava
mob.: 606 520 546

 Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina
Intervenční centrum


 Poslání Intervenčního centra

Logo Evropska unie a kraj vysocina.jpg

Intervenční centrum Kraje Vysočina poskytuje sociální služby osobám ohroženým domácím násilím a z něho pramenícím nebezpečným pronásledováním formou odborné pomoci a podpory při řešení situace související s domácím násilím. Služba respektuje individuální potřeby uživatelů sociální služby a jejich lidskou důstojnost.

 

Intervenční centrum koordinuje pomoc osobám ohroženým domácím násilí v Kraji Vysočina.

Cíle

1

Napomoci uživateli vyřešit problematiku domácího násilí pro uživatele přijatelným způsobem. Největší důraz je kladen na podporu aktivního přístupu uživatele.

2

Koordinace práce jiných subjektů v oblasti pomoci uživatelům tak, aby byla pomoc osobám ohroženým domácím násilím komplexní.

3

Snaha ovlivnit v rámci Kraje Vysočina vnímání problematiky domácího násilí tak, aby to vedlo ke snížení skrytosti tohoto jevu.