Poskytované služby

  • sociálně právní poradenství

  • odborného sociální poradenství

    • individuální

  • krizová intervence

  • zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě

  • sestavení bezpečnostního plánu

  • pomoc při vypracování vybraných podání k soudu