Psychocentrum
krizová pomoc pro osoby ohrožené
domácím násilím
Nebojte se nás kontaktovat, můžeme vám pomoci
Třída Legionářů 1468/36, Jihlava

 

 

 

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Intervenční centrum

Spolufinancováno Evropskou unií barevné Kraj Vysočina-page-001.jpg

Poslání Intervenčního centra

Intervenční centrum Kraje Vysočina poskytuje sociální služby osobám ohroženým domácím násilím a z něho pramenícím nebezpečným pronásledováním formou odborné pomoci a podpory při řešení situace související s domácím násilím. Služba respektuje individuální potřeby uživatelů sociální služby a jejich lidskou důstojnost.

Intervenční centrum koordinuje pomoc osobám ohroženým domácím násilí v Kraji Vysočina

Cíle

1

Napomoci uživateli vyřešit problematiku domácího násilí pro uživatele přijatelným způsobem. Největší důraz je kladen na podporu aktivního přístupu uživatele.

2

Koordinace práce jiných subjektů v oblasti pomoci uživatelům tak, aby byla pomoc osobám ohroženým domácím násilím komplexní.

3

Snaha ovlivnit v rámci Kraje Vysočina vnímání problematiky domácího násilí tak, aby to vedlo ke snížení skrytosti tohoto jevu.