Děti dětí bez násilí

Ve čtvrtek dne 15. června 2023 Intervenční centrum Kraje Vysočina uspořádalo Kazuistický workshop k tématu trans generačního přenosu domácího násilí pro odbornou veřejnost. Místo konání tř. Legionářů 1239/36, Jihlava. Workshop je realizován v rámci projektu „Děti dětí bez násilí“ - Program lidská práva (LP-HRMGSC- 005) spolufinancovaného z finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021. Poskytovatelem
finančních prostředků na realizaci projektu a zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR .

Byly představena teoretická východiska trans generačního přenosu násilí a edukační film na téma násilí v blízkých vztazích "Všude dobře, doma nejlíp? Po představení dvou kazuistik, na toto téma, následovala moderovaná diskuze o možných řešeních, jak přenos mezi generacemi zastavit.

Jedním s cílů workshopu bylo poukázat na velký význam primární prevence, která může eliminovat toxické vztahy a upozornit na nebezpečný přenos násilí z generace na generaci.  

Moc děkujeme všem účastníkům z řad spolupracujících organizací za účast.

 

https://detidetibeznasili.webnode.cz/

 Chystané a proběhlé akce a besedy

                                                                                                   

Dne 4. 4. 2023 proběhlo Interdisciplinární setkání pracovníků Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Jihlavě.

Dne 18. 4. 2023 proběhlo Interdisciplinární setkání pracovníků Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty ve Žďáře nad Sázavou.

Dne 20. 4. 2023 proběhlo Interdisciplinární setkání pracovníků Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Třebíči.

Dne 25. 4. 2023 proběhlo Interdisciplinární setkání pracovníků Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Havlíčkově Brodě.

Dne 27. 4. 2023 proběhlo Interdisciplinární setkání pracovníků Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Pelhřimově.

 

 

Proběhlé akce 2022

Dne 24.11. 2022 se uskutečnila beseda o domácím násilí se studenty SOU Třešť

Dne 25. 11. 2022 se uskutečnila beseda o domácím násilí se studenty SOU Třešť

Dne 6. 9. 2022 se uskutečnilo školení policistů OOPČR Havlíčkův Brod ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Dne 5. 9. 2022 se uskutečnila beseda o domácím násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě

Dne 30. 6. 2022 se uskutečnilo školení policistů OOPČR Jihlava ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Dne 28. 6. 2022 se uskutečnila "Beseda o domácím násilí" se studenty SOU Třešť.

Dne 28. 6. 2022 se uskutečnila "Beseda o domácím násilí" se studenty SOU Třešť.

15. 6. 2022  školení policistů OOPČR Pacov ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

16. 6. 2022  školení policistů OOPČR Žďár nad Sázavou ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Dne 26. 4. 2022 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou.

24. 2. 2022  školení policistů OOPČR Pelhřimov a OOPČR Světlá nad Sázavou ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

25. 2. 2022  školení policistů OOPČR Jihlava ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

8. 3. 2022  školení policistů OOPČR Velké Mezeřičí ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

9. 3. 2022  školení policistů OOPČR Chotěboř ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

11. 3. 2022  školení policistů OOPČR Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Dne 14. 3. 2022 se uskutečnila  "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou.

 23. 3. 2022  školení policistů OOPČR Jemnice ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

24. 3. 2022  školení policistů OOPČR Nové Město na Moravě ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

25. 3. 2022  školení policistů OOPČR Třebíč a OOPČR Hrotovice ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

29. 3. 2022  školení policistů OOPČR Humpolec a Kamenice na Lipou ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

 30. 3. 2022  školení policistů OOPČR Telč a OOPČR Třešť ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

 31. 3. 2022  školení policistů OOPČR Moravské Budějovice a OOPČR Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Dne 11. 4.. 2022 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou.

 Proběhlé akce 2021

Dne 13. 10. 2021 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty Gymnázia ve Velkém Mezeříčí.

Dne 20. 12. 2021 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty SPŠS v Havlíčkově Brodě.

Dne 6. 9. 2021 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě"

Nová možnost pomoci osobám ohroženým domácím násilím.

Nadační fond Nenech to být a Asociace intervenčních center ČR (dále APIC) vytvořili projekt Nenech.se. Jedná se online schránku důvěry pro osoby ohrožené domácím násilím a svědky domácího násilí. Anonymně se zde mohou obracet s problematikou domácího násilí. Na online linku důvěry se mohou osoby ohrožené i svědci obracet ze svého mobilního telefonu, případně dalšího média. Stačí uvést adresu www.nenech.se. A postupovat podle instrukcí v aplikaci. Zpráva, kterou osoba ohrožená nebo svědek domácího násilí zašle, bude doručena do příslušného intervenčního centra. Anonymně. Pisatelé tak budou mít jistotu, že zůstávají v anonymitě.

Nenech to být a APIC zavedením této anonymní online linky důvěry reagují mimo jiné také na současný nouzový stav. Dle výzkumu APIC se domácí násilí vyskytuje v ČR v každé 5. až 6. rodině. Osoby ohrožené domácím násilím bývají často v izolaci a stává se, že osoba násilná kontroluje mobilní telefony a e maily. Projekt Nenech se nabízí poměrně bezpečnou komunikaci s místem pomoci osobám ohroženým i svědkům domácího násilí.

S pomocí Nenech se je možno řešit domácí násilí od 1. 4. 2021

 

 Podpůrná skupina v intervenčním centru

Pro koho je nabídka určena: pro uživatele služby intervenčního centra bez omezení věku

Kdy skupina probíhá: každý sudý čtvrtek od 9,00 hod

Délka jednoho setkání: hodina a půl

Kde skupina probíhá: v Intervenčním centrum Kraje Vysočina, Masarykovo náměstí 47, 586 01 Jihlava

Na jakých principech skupina funguje: na stejných, jako intervenční centrum. To znamená, že je účast bezplatná, dobrovolná, může být anonymní, terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí

Forma skupiny: polootevřená, to znamená, že vstup nového člena do skupiny je možný v libovolném termínu

Začínáme od 3. 10. 2019

Jak je možné se do skupiny přihlásit: telefonicky na číslo 606 520 546, emailem na adresu ic.vysocina@psychocentrum.cz, případně při osobní konzultaci v intervenčním centru

Metoda práce: Arteterapie

Arteterapie je vhodná pro toho, kdo má zájem o sebepoznání, sebevyjádření, relaxaci, uvolnění.

Přínos arteterapie:

 • Objevíte v sobě nové schopnosti, jak zvládat zátěžové situace.
 • Rozšíříte si své vlastní způsoby řešení problémů.
 • Uvědomíte si a upevníte své vnitřní zdroje.
 • Dostanete jiný úhel pohledu na vlastní problémy.

Těšíme se na Vás!

Proběhlé akce

ROK 2020

 • 15. 1. 2020 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty SOŠ stavební v Třebíči
 • 29. 1. 2020 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty SOŠ stavební v Třebíči
 • 04. 2. 2020 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty Gymnázia AD Fontes Jihlava
 • 12. 2. 2020 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty Obchodní a hotelové školy V Havlíčkově Brodě
 • 19. 2. 2020 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty Obchodní a hotelové školy V Havlíčkově Brodě
 • 26. 2. 2020 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí" se studenty Obchodní a hotelové školy V Havlíčkově Brodě

ROK 2019

 • 9. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební"
 • 11. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební"
 • 16. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SŠ Trivis Jihlava"
 • 17. 12. 2019  se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia AD Fontes Jihlava"
 • 9. 9. 2019 proběhla přednáška pro pracovníky v Nemocnici Jihlava
 • 17. 10. 2019 proběhla  přednáška pro pracovníky v Nemocnici Jihlava 
 • 22. 10. 2019 proběhla přednáška pro pracovníky v Nemocnici v Novém městě na Moravě
 • 12. 11. 2019 proběhla přednáška pro pracovníky v Nemocnici v Novém městě na Moravě
 • 3. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě"
 • 5. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě"
 • 20. 3. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třebíči"
 • 4. 4. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy a středního odborného učiliště ve Žďáře nad Sázavou"
 • 12. 3. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Žďáře nad Sázavou 
 • 28. 2. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborné školy v Havlíčkově Brodě"
 • 6. 2. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední odborného učiliště v Havlíčkově Brodě"
 • 21. 2. 2019 se uskutečnilo v Jihlavě na Krajském úřadě v Kongresovém sále" Interdisciplinární setkání Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Kraji Vysočina"
 • 29. 1. 2019 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia ve Velkém Meziříčí"

Rok 2018

 • 8. 2. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod"
 • 14. 2. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod"
 • 15. 2. 2018 se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu v Jihlavě Interdisciplinární setkání spolupracujících subjektů  v oblasti domácího násilí
 • 13. 3. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty České zemědělské akademie v Humpolci"
 • 4. 4. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU Karolíny Světlé v Jihlavě, s využitím filmu Zuřivec"
 • 16. 4. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie v Třebíči, s využitím filmu Zuřivec"
 • 10. 5. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou"
 • 11. 5. 2018 se uskutečnil "Multidisciplinárního tým pro oběti trestných činů" v Třebíči - účastnila se Mgr. Jana Volná
 • 17. 5. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia ve Velkém Meziříčí"
 • 5. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě"
 • 7. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední zdravotní školy v Havlíčkově Brodě"
 • 14. 9. 2018 se Intervenční centrum zúčastnilo "Prezentace služby Intervenční centrum" na Metodickém setkání sociálních pracovníků v Telči
 • 25. 9. 2018 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední školy Karolíny Světlé v Jihlavě"

Rok 2017

 • 16. 1. 2017 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - senioři - http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3782530
 • 9. 2.  2017 proběhl Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - Problematika násilí ze strany duševně nemocných osob http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3798688
 • 14. 2. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Gymnázia v Novém Městě na Moravě"
 • 7. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod"
 • 22. 3. 2017 se uskutečnila "Konference - způsob účinné obrany proti domácímu násilí" v Třebíči - Mgr. Jana Volná vystoupila s příspěvkem - Formy pomoci, zkušenosti a smysl pomoci"
 • 28. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SČMSD Žďár nad Sázavou"
 • 28. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod - oddělení léčby závislostí"
 • 29. 3. 2017 se uskutečnila "Konference - Otevři k násilí oči" ve Žďáře nad Sázavou - Mgr. Jana Volná vystoupila s příspěvkem - Práce s násilnými osobami
 • 30. 3. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební v Třebíči"
 • 4. 4. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOŠ stavební v Třebíči"
 • 27. 4. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod"
 • 18. 5. 2017 se uskutečnila v budově Magistrátu města v Jihlavy jednání komise pro sociálně - právní ochranu dětí - za Intervenční centrum se zúčastní Mgr. Jana Volná
 • 5. 9. 2017. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty střední zdravotní školy Havlíčkův Brod"
 • 7. 9. 2017. 2017 se uskutečníla"Beseda o problematice domácího násilí se studenty střední zdravotní školy Havlíčkův Brod"
 • 30. 10. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU v Pelhřimově"
 • 3. 11. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy Technické v Jihlavě"
 • 8. 11. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SČMSD v Humpolci"
 • 16. 11. 2017 se uskutečnila"Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU Karolíny Světlé v Jihlavě"
 • 23. 11. 2017 se uskutečnila "Beseda o problematice domácího násilí se studenty SOU Karolíny Světlé v Jihlavě"

Rok 2016

 • 27. 1. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 • 2. 2. 2016 -  Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
 • 24. 3. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí pro pracovníky Psychiatrické nemocnice Jihlava
 • 22. 4. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku SOŠ Havlíčkův Brod
 • 25. 4. 2016 - Přednáška o problematice domácího násilí  pro policisty, kteří jsou zaměstnáni na lince 158 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina
 • 3. 5. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod - oddělení léčby závislosti
 • 17. 10. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy v Jihlavě
 • 19. 10. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy v Jihlavě
 • 20. 10. 2016 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty Střední průmyslové školy v Jihlavě
 • 1. 11. 2016  - se uskutečnila beseda o problematice domácího násilí s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod - oddělení léčby závislostí.
 • 14. 11. 2016  - se uskutečnilo v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina interdisciplinární setkání zástupců subjektů, kteří se podílí na řešení domácího násilí v Kraji Vysočina s pracovnicemi Intervenčního centra Kraje Vysočina - Prezentace Mgr. Vrbová.pptx
 • 15. 11. 2016 - Beseda o problematice "Domácího násilí" se studenty Gymnázia ve Velkém Meziříčí
 • 2. 12. 2016 -  se uskutečnila konference k činnosti 10 let Intervenčního centra v Jihlavě
 • 20. 12. 2016 - se uskutečnila  beseda o problematice "Domácího násilí"se studenty Gymnázia v Telči

Rok 2015

 • 5. 2. 2015 - dvě přednášky pro pacienty oddělení pro léčbu návykových nemocí
 • 3. 3. 2015 - přednáška o možnosti pomoci aktérům domácího násilí v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina pro školní metodiky prevence
 • 5. 3. 2015 - seminář pro pracovníky OSPOD okresu Pelhřimov „Možnosti řešení problematiky domácího násilí pracovníky OSPOD a Intervenčního centra Kraje Vysočina“
 • 6. 3. 2015 - školení policistů OOPČR Hrotovice ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
 • 9. 3. 2015 - beseda s odsouzenými ženami ve Věznici Světlá nad Sázavou „Domácí násilí z pohledu odborníka“
 • 27. 3. 2015 – představení novinek v oblasti pomoci aktérům domácího násilí v Kraji Vysočina v rámci setkání sociálních kurátorů a sociálních pracovníků obcí na Krajském úřadu Kraje Vysočina
 • 28. 4. 2015 - seminář „Techniky sociální práce s rodinami s výskytem domácího násilí“
 • 6. 5. 2015 - školení policistů OOPČR Havlíčkův Brod ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
 • 7. 5. 2015 - školení policistů OOPČR Světlá nad Sázavou ve spolupráci s metodikem pro domácí násilí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
 • 2. 6. 2015 - školení policistů OOPČR Chotěboř ve spolupráci s metodikem pro domácí násílí Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina 
 • 19. 1. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - týraní muži http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3296372
 • 23. 2. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - rizikový partner http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3322420
 • 30. 3. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu Region na téma Domácí násilí - psychické násilí http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3349640
 • 8. 6. 2015 - Diskusní pořad Českého rozhlasu na téma Stalking http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3403839
 • 6. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku TRIVIS - SVŠ a VOŠ Jihlava
 • 12. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 1. a 2. ročníku SPŠS Akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
 • 15. 10. 2015 - Beseda s pacienty Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
 • 19. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 • 21. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SŠOS Karolíny Světlé Jihlava
 • 23. 10. 2015 - Seminář na Krajském úřadě v Jihlavě "Pomoc týraným seniorům . setkání s bezmocí a nadějí
 • 27. 10. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 • 3. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SŠOS Žďár nad Sázavou
 • 5. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku Gymnázia Velké Meziříčí
 • 12. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 3. ročníku SŠ Hotelové Pelhřimov
 • 24. 11. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku SOŠ Třebíč
 • 8. 12. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. ročníku Obchodní akademie Třebíč
 • 15. 12. 2015 - Beseda o problematice domácího násilí se studenty 2. a 4. ročníku SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou