Domácí násilí

Co je domácí násilí

Domácím násilím může být ohrožen každý. Domácí násilí je společensky nepřípustné. Ten, kdo se dopouští domácího násilí, může být policií nejen vykázán na deset dnů z domácnosti, ale i trestně stíhán.

Domácí násilí se projevuje útoky proti lidské důstojnosti, útoky proti zdraví nebo hrozbami násilí. Může vyústit v útoky proti lidskému životu.

Domácí násilí se může projevovat v oblasti:

 • psychické (urážky, nadávky, manipulace, ponižování, vydírání)
 • fyzické (facky, údery pěstí, kopání, škrcení, tahání za vlasy, bolestivé cloumání)
 • sociální (zákaz kontaktu s blízkými, rodinou, přáteli, porušování soukromí např. kontrola telefonu, e-mailu, Facebooku)
 • ekonomické (omezování přístupu k financím, donucování k uzavírání půjček, zákaz chodit do zaměstnání nucení k odevzdávání příjmů)
 • sexuální (vynucování sexuálního styku, sexuálních praktik proti vůli partnera/partnerky)

Domácí násilí se odehrává mezi těmi, kteří bydlí ve společné domácnosti, např. manželé, partneři, sourozenci, rodiče a děti, prarodiči a vnuky. Násilí se děje v soukromí, osoba násilná a ohrožená osoba si nemění role, útoky se opakují intenzita se může stupňovat.

Co mohu dělat při ohrožení domácím násilím

 • Mít stále k dispozici funkční telefon
 • V případě ohrožení přivolat policii ČR – linka 158
 • Znát důležitá telefonní čísla – rychlá záchranná služba – linka 155, SOS – 112
 • Mít v bytě bezpečné místo, kde se lze zamknout, přivolat a vyčkat policii
 • Vyhýbat se místům v bytě, kde se mohou nacházet nebezpečné předměty
 • Znát únikovou cestu z bytu
 • Vědět, kam lze při ohrožení odejít, kde hledat pomoc
 • Vytvořit si podpůrnou síť lidí, kterým lze věřit
 • Mít na bezpečném místě uložené důležité dokumenty
 • V případě zájmu kontaktovat Intervenční centrum - tel č. 567 215 532, 606 520 546

Možnosti pomoci pro osoby násilné